Monday, 10 October 2011

Doa yang Dibaca Setelah Pulang dari Haji untuk Para Tamu yang Berkunjung ke Rumah Kita

 AYANG UTRIZA NWAY

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhumma shalli ‘ala sayyidinâ Muhammad wa ‘ala âli sayyidinâ Muhammad.

“Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”
“Ya Allah berilah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad saw. dan keluarganya.”


Allâhumma balligh ashâbana wa ikhwânana wa aqribâ’ana ilal makkah wal madînah wa barikhum liziyârati baytika wa maqbarati rasûlikal muqaddasah birahmatika ya arhamar râhimin.

“Ya Allah, berilah kemampuan bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, kaum kerabat kami untuk datang ke Mekah dan Madinah. Berkahilah mereka agar dapat berkunjung ke rumahMu, Kakbah, dan pusara RasulMu yang suci dengan kasih sayangMu wahai yang Maha Pengasih.”


Allahummar zuqna ziyâratal haramayn marratan ba’da marratin li-adâ’i farîdati nusûkika ya Allâh

“Ya Allah, berilah kami rezeki agar dapat mengunjungi Haramain (Mekah dan Madinah) berulang kali untuk menunaikan semua ibadah ya Allah.”


Walhamdulillâhi rabbil ‘âlamîn

“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta sekalian alam.”

No comments: